Istio proxy arkasında çalışan bir servis için circuit breaker patterninin kullanımını anlatmaya çalışacağım. Tabii ki birçok açıdan istio dokümantasyonu ile paralel fakat birkaç farklı kaynaktan edindiğim bilgileri ve deneyimlerimi bu yazıya aktardım.

Circuit breaker nedir sorusunun cevabı için şu linki inceleyebilirsiniz: https://microservices.io/patterns/reliability/circuit-breaker.html

Hedefimiz, isteklere gereken şekilde veya hiç cevap veremeyen…

Log konusu mikroservisler için çözülmesi en karmaşık konulardan biridir. Mikroservisler mümkün olduğunca saf kalmalı. Yani mümkünse logging, monitoring vs. gereksinimler için ekstra kütüphane eklemekten kaçınmalıyız. Bu bağımlılıklar her an değişiklik gösterebilir ve bu durumda tüm mikroservisler üzerinde değişiklik yapmamız gerekebilir. Bu da çok fazla iş yapmak demek olurdu. Bunun yerine…

ÇSTech ❤️ .NET Core ❤️ Linux

Çiçeksepeti Teknoloji olarak, her zaman teknolojiyi en yakından takip eden ve uygulayan bir ekip olduk.

2018'in başlarında, ciceksepeti.com ile benzer bir altyapıya sahip ciceksepetidukkan.com’un ASPNET Core’a geçirilmesiyle birlikte başlayan süreç, aynı yılın Kasım ayında ciceksepeti.com’un da ASPNET Core altyapısı ile production ortamına alınmasıyla tamamlandı. 2016'nın ortalarından bu yana gelen .NET…

Turgay Özgür

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store